Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

  Soru No: 1 Aşağıdakilerden hangisi gaz altı kaynağının avantajlarından biridir? Açık alanlarda kaynak yapmaya çok uygundur Dar ve sınırlı alanlarda kaynak yapmak kolaydır Hem yarı otomatik hem de tam otomatik kaynak sistemlerinde kullanıma çok uygundur Kaynak ekipmanları hafif ve taşınabilirdir Doğru Soru No: 2 Aşağıdakilerden hangisi kaynak makine ve ekipmanları ile ilgili alınması gereken Read More

Korunma Politikaları

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası aşağıdakilerden hangisi tarafından bilinmelidir? İş sağlığı ve Güvenliği Kurulu İşverenin kendisi İşyerinde çalışanların tümü Çalışma Bakanlığı Yanlış Soru No: 2 Aşağıdakilerin hangisi genel bir önleme politikasının geliştirilmesine ilişkin hükmü kapsamaktadır ? Sosyal Sigortalar Kanunu İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği İş Teftiş Tüzüğü Yanlış Soru Read More

Ergonomi

Çalışma yaşamı ve ergonomi • İş fizyolojisi ve biyomekanik • Antropometri ve çalışma ortamı tasarımı • Bilgi teknolojisine dayalı ergonomik düzenlemeler • Güvenlik tekniğine dayalı ergonomik düzenlemeler • Ofis ergonomisi • İlgili mevzuat Soru No: 1 Hangi ifade bel yaralanmalarından korunmak için doğrudur? Belden eğilerek yük kaldırmak ve indirmek El arabaları iterek taşımak Belden yükle Read More

Psikososyal Risk Etmenleri

Renklerin Anlamları: Doğru Cevap Yanlış Cevap Soru No: 1 Aşağıdaki maddelerin hangileri davranış bozukluğuna neden olmaktadır? Meyve Yemek yemek. Uyuşturucu kullanmak. KKD Kullanılmaması Doğru Soru No: 2 İş Hayatında depresyona aşağıdaki olaylardan hangisi neden olur? İşin sürdürülebilmesi için isteğin bastırılması ve sıkıntıya direnilmesi İşte sorumluluk almak. İşi Disiplinli yapmak. 0 Doğru Soru No: 3 Aşağıdakilerden Read More

Biyolojik Risk Etmenleri

Renklerin Anlamları: Doğru Cevap Yanlış Cevap Soru No: 1 4.Grup biyolojik etkenlere neden olacak maddelerin ilk kez kullanımında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına işin başlamasından önce kaç gün içinde bildirimde bulunulmalıdır? 3 gün 15 gün 20 gün 30 gün Doğru Soru No: 2 İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma Read More

Kimyasal Risk Etmenleri

  Soru No: 1 Birçok kimyasal piyasada ticari isimleri tanınmaktadır. Ticari ismi kezzap olan kimyasal aşağıdakilerden hangisidir? Sülfürik asit Nitrik asit Hidroklorik asit Bromik asit Doğru Soru No: 2 LD50 nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Öldürücü doz Öldürücü konsantrasyon Yarılanma zamanı Zehirleme süresi Doğru Soru No: 3 Avrupa Birliği standartlarına göre toksik seviye aşamaları kaç sınıfta Read More

Anaokulunun son günü küçük öğrenciler öğretmenlerine hediye verecekleri bir parti düzenler.

Çiçekçi’nin oğlu öğretmene bir hediye paketi uzatır.Öğretmen paketi yavaşça sallar, eliyle tartar. …Öğretmen: – Sanırım bu bir buket çiçek? ……… Öğrenci: – Doğru..Nerden bildiniz öğretmenim ?? Öğretmen: – .Şey, tahmin ettim.. Sıradaki öğrenci Şekerci’nin kızıdır. O da öğretmene bir hediye verir. Öğretmen gülümseyerek paketi alır, eliyle tartar ve hafifçe sallar: Öğretmen: – Sanırım bu bir Read More

Dünyanın en güzel red edilen erkeğinden sizlere İtiraf ediyorum

Okula ilk baŞladığım yıl Hayatımda ilk kez bir kzdan etkilenmiş ve cesaretimi toplayıp teklif etmiştim, kız bana şunu demişti; “şu an için bir ilişkiye başlayamam çünkü daha okuyacak çok kitabım var klasiklerin daha yarısını bile bitiremedim” üniversite 2.sınıfta felsefe bölümünden güzel bir kızdan duyduğum red etme cümlesidir. acaba kız o zaman kitapla uyumak bile seninle Read More