Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

  Soru No: 1 Aşağıdaki maddelerdeki doğru cevabı işaretleyiniz. Yeraltı ve yerüstü maden işyerlerinde, patlama ve yangın çıkmasını önlemek, patlama ve yangın başlangıçlarını tespit etmek, yayılmasını önlemek ve mücadele etmek, patlayıcı ve sağlığa zararlı ortam havasının oluşmasını önlemek için yapılan işe uygun önlemler almaktan; İşveren sorumludur İş Güvenliği Uzmanı sorumludur. İşyeri sağlık ve güvenlik birimi Read More

Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

  Soru No: 1 Elle Taşıma İşleri Yönetmeliğinde hangisi tanımlanmamıştır? Bireysel risk faktörleri Yükün birden fazla kişi ile taşınması durumu Çalışma ortamının özellikleri Yükün özellikleri Doğru Soru No: 2 Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde belirtilen husus yükle ilgili risk faktörlerinden değildir? Çalışma zemininde bulunan engeller İşçinin elle taşıma konusunda yeterli eğitime sahip olmaması Vücudun bükülmesiyle yapılabilen elle Read More

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

  Soru No: 1 Göz muayeneleri hangi durumlarda yapılmalıdır? İlk girişlerde-Düzenli aralıklarla- Görme Sorunu yaşandığında Düzenli aralıklarla- Görme Dorunu Yaşandığında İlk girişte-Ekranlı malzemelerin değişmesinde-Düzenli aralıklarla İlk girişte-Görme Sorunu yaşandığında Doğru Soru No: 2 Uygulanan işlemin içeriğine bakılmaksızın ekranında harf, rakam, şekil, grafik ve resim gösteren cisimlere ne denilmektedir? Ekranlı araç Klavye Monitör Çalışma alanı Doğru Read More

Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

  Soru No: 1 Basınçlı kapların imalatçı ya da ithalatçıları tarafından kullanıcılara verilmesi gerekli talimatlarda aşağıdakilerden hangi bilgilerin bulunması gerekli değildir? Kabın öngörülen kullanım amacı, Kabın emniyeti için bakım ve montaj şartları, İşaretlemeler Tehlikelerin renk kotları Doğru Soru No: 2 Basınçlı kabın veya tanıtım plakasının üstünde aşağıdaki bilgilerden hangisinin bulunması gerekli değildir? Kabın kapasitesi Litre Read More

Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri

  Soru No: 1 Herhangi bir üretim işlemi için gerekli olan hava şartlarının sağlanmasını amaçlayan iklimlendirme uygulamalarına ne ad verilir? Konfor iklimlendirmesi Proses iklimlendirmesi Klimatizasyon Merkezi klima Doğru Soru No: 2 Konfor bölgesi aşağıdaki hangi % bağıl nem ve sıcaklık değerlerindedir? % 10-20 bağıl nem, 200C-270C yaş termometre sıcaklığı % 30-60 bağıl nem, 200C-270C yaş Read More

Acil Durum Planları

Renklerin Anlamları: Doğru Cevap Yanlış Cevap Soru No: 1 Acil durum planında hangisinin oluşturulması zorunlu değildir? Koruma ekibi İlkyardım ekibi Söndürme ekibi Haberleşme ekibi Doğru Soru No: 2 İşyerlerindeki acil durum çalışmalarının bir sistem dahilinde yapılabilmesi için aşağıdaki faktörlerin sıralaması nasıl olmalıdır? I-Önlemlerin belirlenmesi II- Acil durumların belirlenmesi III-Ekiplerin oluşturulması IV-Uygulama, V-Eğitim, VI-Geçirme, Güncelleme, İyileştirme Read More

Yangın

Renklerin Anlamları: Doğru Cevap Yanlış Cevap Soru No: 1 Aşağıdakilerden hangisi jet yangınıdır? Bir yerden akan yakıtın yanması Bir yerde toplanan yakıtın yanması Bir yerden damlayan yakıtın yanması Bir yerden püsküren yakıtın yanması Doğru Soru No: 2 Aşağıdakilerden hangisi soğutma tekniklerinden biri değildir? Su ile soğutma Yanıcı maddeyi dağıtma Boğma Kuvvetli üfleme Doğru Soru No: Read More

Bakım – Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Renklerin Anlamları: Doğru Cevap Yanlış Cevap Soru No: 1 Bakım onarım çalışmalarının iş sağlığı ve güvenliği bakımdan en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Makine ve tesisin ömrünün uzamasına katkıda bulunur Beklenmedik arızaları önler Malzeme hasarlarını önler Zaman kayıplarını önler Doğru Soru No: 2 İçinde parlayıcı patlayıcı maddelerin bulunduğu tank ve depoların kaynakla tamir bakımında aşağıdakilerden hangisinin Read More

El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

  Soru No: 1 Keskiler ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır? Keski başında oluşacak çapaklar zımpara taşı veya eğe ile temizlenmeli Küçük parçaların sıçrama ihtimaline karşı koruyucu gözlük kullanılmalı Keski ve çekiç gevşek tutulmalı Keski başının ve çekiç yüzünün yağlı ve kaygan olmamasına dikkat edilmeli Doğru Soru No: 2 Raspalar ile Read More