Acil Durum Planları

Renklerin Anlamları: Doğru Cevap Yanlış Cevap Soru No: 1 Acil durum planında hangisinin oluşturulması zorunlu değildir? Koruma ekibi İlkyardım ekibi Söndürme ekibi Haberleşme ekibi Doğru Soru No: 2 İşyerlerindeki acil durum çalışmalarının bir sistem dahilinde yapılabilmesi için aşağıdaki faktörlerin sıralaması nasıl olmalıdır? I-Önlemlerin belirlenmesi II- Acil durumların belirlenmesi III-Ekiplerin oluşturulması IV-Uygulama, V-Eğitim, VI-Geçirme, Güncelleme, İyileştirme Read More

Yangın

Renklerin Anlamları: Doğru Cevap Yanlış Cevap Soru No: 1 Aşağıdakilerden hangisi jet yangınıdır? Bir yerden akan yakıtın yanması Bir yerde toplanan yakıtın yanması Bir yerden damlayan yakıtın yanması Bir yerden püsküren yakıtın yanması Doğru Soru No: 2 Aşağıdakilerden hangisi soğutma tekniklerinden biri değildir? Su ile soğutma Yanıcı maddeyi dağıtma Boğma Kuvvetli üfleme Doğru Soru No: Read More

Bakım – Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Renklerin Anlamları: Doğru Cevap Yanlış Cevap Soru No: 1 Bakım onarım çalışmalarının iş sağlığı ve güvenliği bakımdan en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Makine ve tesisin ömrünün uzamasına katkıda bulunur Beklenmedik arızaları önler Malzeme hasarlarını önler Zaman kayıplarını önler Doğru Soru No: 2 İçinde parlayıcı patlayıcı maddelerin bulunduğu tank ve depoların kaynakla tamir bakımında aşağıdakilerden hangisinin Read More

El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

  Soru No: 1 Keskiler ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır? Keski başında oluşacak çapaklar zımpara taşı veya eğe ile temizlenmeli Küçük parçaların sıçrama ihtimaline karşı koruyucu gözlük kullanılmalı Keski ve çekiç gevşek tutulmalı Keski başının ve çekiç yüzünün yağlı ve kaygan olmamasına dikkat edilmeli Doğru Soru No: 2 Raspalar ile Read More

Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

  Soru No: 1 Elektrik enerjisi başlı başına bir tehlike kaynağı olup, bu tehlike aşağıdakilerden hangisidir? Yanma Elektrik Çarpması Travma Korkma Doğru Soru No: 2 Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev Ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelik gereği 1. inci Grup için aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? En az 3 veya 4 yıl elektrik İle İlgili yüksek teknik Read More

Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

  Soru No: 1 Aşağıdakilerden hangisi gaz altı kaynağının avantajlarından biridir? Açık alanlarda kaynak yapmaya çok uygundur Dar ve sınırlı alanlarda kaynak yapmak kolaydır Hem yarı otomatik hem de tam otomatik kaynak sistemlerinde kullanıma çok uygundur Kaynak ekipmanları hafif ve taşınabilirdir Doğru Soru No: 2 Aşağıdakilerden hangisi kaynak makine ve ekipmanları ile ilgili alınması gereken Read More

Korunma Politikaları

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası aşağıdakilerden hangisi tarafından bilinmelidir? İş sağlığı ve Güvenliği Kurulu İşverenin kendisi İşyerinde çalışanların tümü Çalışma Bakanlığı Yanlış Soru No: 2 Aşağıdakilerin hangisi genel bir önleme politikasının geliştirilmesine ilişkin hükmü kapsamaktadır ? Sosyal Sigortalar Kanunu İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği İş Teftiş Tüzüğü Yanlış Soru Read More

Ergonomi

Çalışma yaşamı ve ergonomi • İş fizyolojisi ve biyomekanik • Antropometri ve çalışma ortamı tasarımı • Bilgi teknolojisine dayalı ergonomik düzenlemeler • Güvenlik tekniğine dayalı ergonomik düzenlemeler • Ofis ergonomisi • İlgili mevzuat Soru No: 1 Hangi ifade bel yaralanmalarından korunmak için doğrudur? Belden eğilerek yük kaldırmak ve indirmek El arabaları iterek taşımak Belden yükle Read More

Psikososyal Risk Etmenleri

Renklerin Anlamları: Doğru Cevap Yanlış Cevap Soru No: 1 Aşağıdaki maddelerin hangileri davranış bozukluğuna neden olmaktadır? Meyve Yemek yemek. Uyuşturucu kullanmak. KKD Kullanılmaması Doğru Soru No: 2 İş Hayatında depresyona aşağıdaki olaylardan hangisi neden olur? İşin sürdürülebilmesi için isteğin bastırılması ve sıkıntıya direnilmesi İşte sorumluluk almak. İşi Disiplinli yapmak. 0 Doğru Soru No: 3 Aşağıdakilerden Read More

Biyolojik Risk Etmenleri

Renklerin Anlamları: Doğru Cevap Yanlış Cevap Soru No: 1 4.Grup biyolojik etkenlere neden olacak maddelerin ilk kez kullanımında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına işin başlamasından önce kaç gün içinde bildirimde bulunulmalıdır? 3 gün 15 gün 20 gün 30 gün Doğru Soru No: 2 İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma Read More